Kategorie produktů   
Pokud nenajdete u dresů skladem Vaši velikost, ozvěte se nám prosím do e-mailu a udělejte si nezávaznou předobjednávku. Až bude dres skladem, ozveme se Vám. Děkujeme.   


 

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu  

Dětský obchod
Michal Veselý
Srázná 10
Jihlava 586 01
 

IČ: 01704061  

Odpovědná osoba a kontakt 

Michal Veselý
Tel: +420 608 702 982
 

 

Zkrácená verze obchodních podmínek
(celé obchodní podmínky najdete níže)
 

  
  
  • Tím, že vložíte zboží do košíku, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte dle zákona kupní smlouvu.  
  • Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 1 měsíce bez udání důvodů, zboží ale musíte převzít a následně poslat zpět na naši adresu. 
  • Přebíráte li balíček od dopravce, vždy si pečlivě zkontrolujte, zda není poškozený. V případě že poškozený je, balíček nepřebírejte. Pokud je balíček v pořádku, ale poškozené je zboží (rozbité nebo něco jiného nebude v pořádku), stačí poslat foto emailem a hned to vyřešíme k vaší spokojenosti....Na vrácení zboží máte jeden měsíc. 
  • Na všechno zboží máte záruku 2 roky od data převzetí. 
  • Reklamaci můžete uplatnit osobně nebo písemně. 
  • Storno objednávky je možné pouze do 24 hodin. 

 
  
  
  
Obchodní podmínky   
 

1) O registraci  

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Dětský obchod Veselý a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových emailů z internetového obchodu firmy Dětský obchod Veselý, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." 

Nabídkové emaily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých emailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek emailem můžete kdykoliv zrušit na emailové adrese:info(zavináč)pavoucek-detem.cz, nebo na uvedené pevné adrese. 

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.  

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva  

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její Expedicí – do 24 hodin. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – emailem. 

V detailu každého výrobku je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání. 

Storno objednávky 

Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat emailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo objednávky. 

 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci  

Zboží doručováno na výdejní místa Zásilkovny. 

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 69 Kč (platba předem) nebo 99 Kč (platba při převzetí-dobírka). 

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo jeli porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem. 

  

4) Záruka  

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. 

 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace  

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; neníli takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. 

    

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy  

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 30 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: 

∙ na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 130dnů od převzetí plnění, 

∙ na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, 

∙ na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

∙ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušili Kupující jejich originální obal, 

∙ na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii. 

 

7) Doručení a dodací podmínky  

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. 

Jak postupovat při vracení zboží: 

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu Českou poštou. 

Jak zásilku připravit 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!). 

 

8) Způsoby úhrady  

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. 

Platba převodem – při výběru této možnosti obdržíte podklady k platbě e-mailem se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet 

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme dopravcem a při převzetí toto zboží uhradíte. 

 

9) Reklamace  

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek. 

 

10) Reklamační řád  

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. 

Jak postupovat 

a) V případě reklamace pošlete zboží zpět doporučenou zásilkou České pošty. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

b) Ihned po obdržení zboží obdržíte informace o převzetí zboží 

c) Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. 

d) Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. 

e) Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například faktura, paragon, záruční list a jiné. 

f) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

g) Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. 

h) Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. 

ch) U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. 

i) O vyřízení reklamace budete informováni emailem, případně SMS. Stejně jako při 

dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. 

 

Pokud žádáte opakované poslání vámi objednaného zboží z důvodu nedoručení na adresu - účtujeme si manipulační poplatek 49 Kč + dopravné. 

Storno poplatek při zrušení objednávky 150 Kč. 

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz. 

11) GDPR  

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Kupující dává s učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v internetových obchodech Prodávajicího, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Vytvořením a zaplacením objednávky kupující uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Kupující tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti Michal Veselý se sídlem Srázná 4309/10, 58601 Jihlava, IČ: 01704061 (dále jen „Prodávajicí“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb Kupujícího a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Prodávajícího, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.

Kupující zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.

Kupující bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Prodávajícímu právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádří nesouhlas.Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. 

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 do odvolání. 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu. 

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
00
 
 
© Dětský obchod Michal Veselý